Phút Dành Cho Mẹ

Phút Dành Cho Mẹ

Phút Dành Cho Mẹ

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2005
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sách do Nguyễn Văn Phước, Ngọc Hân, Kim Nhung, Song Phương tổng hợp và biên dịch, sách có 143 trang và những nội dung sau:

Một phút tâm tình với những người mẹ
Về Specer Johnson
Người mẹ một phút
Bí quyết thứ nhất: mục tiêu một phút
Bí quyết thứ hai: Một phút khen ngợi
Bí quyết thứ ba: Một phút khiển trách
Bí mật vĩ đại
Sơ đồ trò chơi của người mẹ một phút
Nhiều năm sau