Steve Jobs: Những Bí Quyết Đổi Mới & Sáng Tạo

Steve Jobs: Những Bí Quyết Đổi Mới & Sáng Tạo

Steve Jobs: Những Bí Quyết Đổi Mới & Sáng Tạo

Tác giả: Carmine Gallo
Chủ đề: Kinh doanh
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NXB Thế Giới
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2017
Coppy right NXB Thế giới

GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1. STEVE JOBS SẼ LÀM GÌ TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY?
NGUYÊN TẮC SỐ 1
CHƯƠNG 2. NGHE THEO MÁCH BẢO CỦA TRÁI TIM
CHƯƠNG 3. SUY NGHĨ KHÁC BIỆT VỀ NGHỀ NGHIỆP CỦA BẢN THÂN
NGUYÊN TẮC SỐ 2
CHƯƠNG 4. TRUYỀN CẢM HỨNG CHO NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN BÁ
CHƯƠNG 5. SUY NGHĨ KHÁC BIỆT VỀ LÝ TƯỞNG CỦA BẠN
NGUYÊN TẮC SỐ 3
CHƯƠNG 6. TÌM KIẾM NHỮNG TRẢI NGHIỆM MỚI
CHƯƠNG 7. SUY NGHĨ KHÁC BIỆT TRONG LỐI TƯ DUY CỦA BẠN
NGUYÊN TẮC SỐ 4
CHƯƠNG 8. NHÌN THẤY NHỮNG Ý TƯỞNG THIÊN TÀI TRONG SỰ ĐIÊN RỒ CỦA HỌ
CHƯƠNG 9. SUY NGHĨ KHÁC BIỆT VỀ KHÁCH HÀNG CỦA BẠN
NGUYÊN TẮC SỐ 5
CHƯƠNG 10. CÀNG ĐƠN GIẢN LẠI CÀNG TINH TÊ
CHƯƠNG 11. SUY NGHĨ KHÁC BIỆT TRONG THIẾT KẾ
NGUYÊN TẮC SỐ 6
CHƯƠNG 12. CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ GIÚP BẠN PHÁT TRIỂN
CHƯƠNG 13. SUY NGHĨ KHÁC BIỆT VỀ THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN
NGUYÊN TẮC SỐ 7
CHƯƠNG 14. NGƯỜI KỂ CHUYỆN DOANH NGHIỆP VĨ ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI
CHƯƠNG 15. SUY NGHĨ KHÁC BIỆT VÊ CÂU CHUYỆN CỦA BẠN
MỘT ĐIỀU NỮA...