Thế Lưỡng Nan Của Các Nhà Sáng Lập Doanh nghiệp

Thế Lưỡng Nan Của Các Nhà Sáng Lập Doanh nghiệp

Thế Lưỡng Nan Của Các Nhà Sáng Lập Doanh nghiệp

Tác giả: NOAM WASSERMAN
Chủ đề: Kinh doanh
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI

PHẦN I. TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY
1. GIỚI THIỆU
2. CẠM BẪY SỰ NGHIỆP
PHẦN II. CẠM BẪY ĐỘI NGŨ SÁNG LẬP
3. THÀNH LẬP MỘT MÌNH HAY CÙNG VỚI ĐỘI NGŨ
4. CẠM BẪY MỐI QUAN HỆ: NẮM TAY NHAU VÀ NHẢY QUANH ĐỐNG LỬA
5. CẠM BẪY VAI TRÒ: VỊ TRÍ VÀ QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH
6. PHÂN CHIA CỔ PHẦN VÀ BỒI THƯỜNG TIỀN MẶT
7. HỆ THỐNG 3R: ĐỒNG BỘ VÀ CÂN BẰNG
PHẦN III. NGOÀI ĐỘI NGŨ SÁNG LẬP: NHÂN VIÊN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
8. ĐÚNG NHÂN VIÊN, ĐÚNG THỜI ĐIỂM
9. CẠM BẪY NHÀ ĐẦU TƯ: GIÁ TRỊ LỚN, RỦI RO CAO
10. THẤT BẠI, THÀNH CÔNG VÀ SỰ THAY THẾ NHÀ SÁNG LẬP KIÊM CEO 
PHẦN IV. KẾT LUẬN
11. QUYỀN KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT VỚI QUYỀN LỢI KINH TẾ