Jeff Bezos Và Kỷ Nguyên Amazon

Jeff Bezos Và Kỷ Nguyên Amazon

Jeff Bezos Và Kỷ Nguyên Amazon

Tác giả: BRAD STONE
Chủ đề: Kinh doanh
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub
Ebook:
Miễn phí

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2015
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG

Mục lục:

Phần 1: Niềm tin
Chương 1: Ngôi nhà của những chuyên gia
Chương 2: Cuốn sách của Bezos
Chương 3: Giấc mơ phát sốt
Chương 4: Milliravi

Phần II: Ảnh hưởng của con chữ
Chương 5: Cậu bé tên lửa
Chương 6: Thuyết hỗn mang
Chương 7: Công ty công nghệ, không phải nhà bán lẻ
Chương 8: Fiona

Phân III: Truyền giáo hay vụ lợi
Chương 9: Cất cánh
Chương 10: Sự thuyết phục thiết thực
Chương 11: Vương quốc của dấu hỏi