Bí Mật Dotcom

Bí Mật Dotcom

Bí Mật Dotcom

Tác giả: Russel Brunson
Chủ đề: Kinh doanh
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub
Ebook:
Miễn phí

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2018
Coppy right NXB Tổng Hợp TPHCM

Cuốn sách này nói về điều gì( và không nói về điều gì) Giới thiệu


Phần I: THANG VÀ PHỄU
Bí mật #1: Công thức bí mật
Bí mật #2: Thang giá trị
Bí mật #3: Từ Thang đến Phễu
Bí mật #4: Làm thế nào để tìm Khách hàng trong mơ của bạn Bí mật #5: 3 loại Traffic

Phần II: PHỄU TRUYỀN THÔNG CỦA BẠN
Bí mật #6: Nhân vật lôi cuốn
Bí mật #7: Trình tự “Phim nhiều kỳ” (Soap Opera) Bí mật #8: Chuỗi email hàng ngày

Phần III: HỌC THUYẾT PHỄU ĐỂ DẪN DẮT KHÁCH HÀNG ĐẾN BÁN HÀNG LIÊN TỤC
Bí mật #9: Lần ngược qui trình của Phễu thành công
Bí mật #10: 07 giai đoạn của một Phễu
Bí mật #11: 23 khối xây dựng Phễu
Bí mật #12: Phần bắt đầu (Frontend)so với Phần kết thúc (Backend) Bí mật #13: “Mồi” tốt nhất

Phần IV: PHỄU VÀ KỊCH BẢN
07 Phễu kinh điển Phần V: ClickFunnels