Sử dụng NVDA hiệu quả hơn với Add-on Speech History

Ngày tạoT6, 06/29/2018 - 10:14
Lượt xem
10

Add-on giúp xem lại 100 thông tin gần nhất đã được NVDA đọc.

Khi thực hiện các bài viết hướng dẫn sử dụng một phần mềm ứng dụng nào đó, một trong những điểm quan trọng cần chú ý là phải viết chính xác các thuật ngữ, các thông tin từ những hộp thoại của ứng dụng. Với NVDA, bạn có một cứu cánh tuyệt vời là add-on Speech History - Add-on lưu lại 100 thông tin gần nhất đã được NVDA đọc lên. Người dùng dễ dàng xem lại và sao chép các thông tin đó cho công việc của mình.

Tải Add-on

Add-on viết bởi James Scholes, có thể tải tại: https://addons.nvda-project.org/addons/speech_history.en.html

Sử dụng

Sau khi tải về, cài đặt Add-on rồi bấm Shift+F12 để đi tới và nghe các thông tin đã được NVDA đọc trước đó, bấm Shift+F11 để đi lùi lại các thông tin này. Khi muốn sao chép thông tin nào thì bấm F12. Bạn sẽ nhe tiếng beep cho biết thông tin đó đã được chép vào bộ nhớ tạm.

Ví dụ

  • Bấm Windows+R mở hộp thoại Run và kiên nhẫn ngồi đợi NVDA đọc hết thông tin của hộp thoại này.
  • Bấm Shift+F11 đến khi nào nghe đọc Run dialog thì dừng lại và bấm Shift+F12. Mục đích của thao tác này là để bạn dễ hình dung hơn. Các thông tin lần lượt sẽ là:
    • Run dialog Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
    • Open: combo box collapsed
    • selected notepad.
  • Khi đi đến dòng thông tin cuối cùng, chương trình cũng sẽ phát tiếng beep báo hiệu cho người dùng.
  • Ở một thông tin bất kì, bấm F12 để sao chép thông tin đó vào bộ nhớ tạm.

Từ khi tìm ra được Add-on này, tôi tiết kiệm được khá nhiều thời gian khi viết các bài hướng dẫn sử dụng một phần mềm nào đó với NVDA. Mong rằng nó cũng có ích cho bạn như thế. Chúc bạn vui với Add-on này

Chia sẻ bài này qua: