Windows 10

Ngày tạo
Lượt xem

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm cải thiện khả năng vận hành trong các phiên bản gần đây của Mozilla Firefox, đọc biểu tượng cảm xúc với tất cả các bộ đọc, thông báo trạng thái đã trả lời hay chuyển tiếp trong Outlook, thông báo khoảng cách của con trỏ đến lề của một trang trong Microsoft Word và sửa nhiều lỗi.

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm khả năng tự nhận biết nhiều màn hình nổi, hỗ trợ các tính năng mới của Windows 10, bao gồm bảng nhập biểu tượng cảm xúc (Emoji input panel) và sửa nhiều lỗi.

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Bản dịch các tính năng mới của Jaws 2018, ra mắt tháng 10/2017:

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Sử dụng tính năng OCR trên Windows 10 với NvDA 2017.3 trở lên.

Blog khác

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Blog khác

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Blog khác