Bản Đồ Tư Duy Trong Công Việc

Bản Đồ Tư Duy Trong Công Việc

Bản Đồ Tư Duy Trong Công Việc

Tác giả: Tony Buzan
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Lời giới thiệu
Chương 1: Giải phóng tiềm năng sáng tạo vô hạn
Chương 2: Phương pháp mới để giải quyết vấn đề
Chương 3: Kế hoạch hoàn hảo cho sự tiến triển không ngừng
Chương 4: Nắm bắt sức mạnh của sự thay đổi
Chương 5: Đưa nhóm của bạn đến thành công
Chương 6: Đương đầu với những chèn ép nơi công sở
Chương 7: Bí quyết thuyết trình hiệu quả
Chương 8: Giải pháp cân bằng công việc và cuộc sống