LỊCH SỬ VIỆT NAM – TẬP 15

LỊCH SỬ  VIỆT NAM – TẬP 15

LỊCH SỬ VIỆT NAM – TẬP 15

Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub
Ebook:
Miễn phí

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2017
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI

LỜI NÓI ĐẦU

Trong lịch sử Việt Nam, thời kỳ 1986-2000 có vị trí hết sức quan trọng. Đây là thời kỳ của 15 năm đầu đổi mới với những bước đột phá từ cơ chế mệnh lệnh, bao cấp đã từng tồn tại suốt một thời gian dài, chuyển sang thời kỳ phát triển theo cơ chế thị trường, đặt nền móng cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước.

Thời kỳ này được mở đầu bằng sự kiện mang tính bước ngoặt - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12-1986. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khẳng định những thành quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phê phán những sai lầm, khiếm khuyết quan trọng về chủ trương và chính sách lớn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện, trong đó trọng tâm là đổi mới kinh tế.

Đây là thời kỳ phát triển khá sôi động của đất nước theo cơ chế thị trường với việc thừa nhận tính chất nhiều thành phần của nền kinh tế; áp dụng cơ chế quản lý kinh tế mới; phát huy tính dân chủ trên các lĩnh vực; thực thi đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chú, bình đẳng với phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ đối ngoại.

Lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000 là thời kỳ đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, mặc dù vẫn còn những khiếm khuyết. Từ một nước nông nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, chi trong khoảng thời gian 15 năm, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong số những nước có mứctăng trưởng cao, có khả năng huy động được nguồn lực nội tại cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định được vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới.

Lịch sử Việt Nam tập 15, từ năm 1986 đến năm 2000 nhằm giới thiệu một cách khách quan, toàn diện quá trình phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội qua mồi giai đoạn, gắn liền với quan điểm, chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng.

Công trình này do nhóm tác giả của Viện Sử học biên soạn:

- PGS. TS. NCVC. Nguyễn Ngọc Mão: Lời nói đầu, Chương I, Kết luận và Tài liệu tham khảo

- PGS. TS. NCVC. Lê Trung Dũng: Chương II

- TS. NCVC. Nguyễn Thị Hồng Vân: Chương III

Nhóm tác giả nhận thấy, để có thể hoàn chỉnh một cách trọn vẹn nội dung của lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000 là điều không hề dễ dàng. Tuy nội dung của cuốn sách kết thúc vào năm 2000, song chưa có nhiều công trình viết về thời kỳ này.

Khi tiến hành biên soạn cuốn Lịch sử Việt Nam tập 15, từ năm 1986 đến năm 2000, nhóm tác giả đã kế thừa những kết quả của các nhà nghiên cứu đi trước trong các chuyên khảo về các lĩnh vực, các giai đoạn; trong các công trình mang tính tổng kết của các nhà Lãnh đạo Đàng và Nhà nước; đồng thời bám sát chủ trương, đường lối phát triển đất nước của Đảng thông qua các Nghị quyết, văn kiện Đảng.

Nhóm tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các đồng nghiệp tại Viện Sừ học và các cơ quan đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công trình. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS. TS. Trần Đức Cường, PGS. TS. Nguyễn. Văn Nhật, GS. TS. Phạm Xuân Nam, PGS. TS. Nguyễn Đình Lê,

PGS. TS. Phùng Đức Thắng đã có những gợi ý xác đáng để nhóm tác giả hoàn thành công trình.

Nội dung của cuốn Lịch sử Việt Nam tập 15, từ năm 1986 đến năm 2000 chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Nhóm tác giả rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để công trình được hoàn thiện hơn vào dịp tái bản lần sau.

Chủ biên

PGS. TS. NGUYÊN NGỌC MÃO