THE ANT AND THE PIGEON - KIẾN VÀ CHIM BỒ CÂU

THE ANT AND THE PIGEON - KIẾN VÀ CHIM BỒ CÂU

THE ANT AND THE PIGEON - KIẾN VÀ CHIM BỒ CÂU

Tác giả: Lev Tolstoy
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Đà nẵng
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2001
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG

THE ANT AND THE PIGEON - KIẾN VÀ CHIM BỒ CÂU 
Song ngữ Anh - Việt
Tác giả: Lev Tolstoy
NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG 
2002 
Introduction - Lời mở đầu
The Horse and the mare - Ngựa và lừa cái
The fox and the crane - Cáo và sếu
The monkey's children - Những đứa con của khỉ
The wolf and the squirrel - Sói và sóc
The eagle, the crow and the shepherd - Đại bàng, quạ và người chăn cừu
The two roosters and the eagle - Hai chú gà trống và đại bàng
The wayfarers - Những người đi đường
The mouse, the rooster and the cat - Chuột, gà trống và mèo
The fox and the wood-grouse - Cáo và gà rừng
The wolf and the dog - Chó sói và chó nhà
The shipwreck - Nạn đắm tàu
The freedy mouse - Con chuột tham lam
The mouse and the frog - Chuột và ếch
The frog, the mouse and the hawk - Ếch chuột, và diều hâu
The girl and the dragonfly - Cô bé và con chuồn chuồn
The country mouse and the town mouse - Chuột đồng và chuột nhà
The sea, the rivers and the streams - Biển, sông và suối
The eagle and the fox - Đại bàng và cáo
The cat and the fox - Mèo và cáo
The monkey and the fox - Khỉ và cáo
The cat and the bell - Mèo và chiếc chuông
The lion and the ass - Sư tử và lừa
The wolf and the fox - Sói và cáo
The peasant and the luck - Người nông dân và vận may
The fox and the wolf - Cáo và sói
The little bird - Con chim non
The jackdaw and the pitcher - Con quạ và bình nước
The grass-snake and the hedgehog - Rắn và nhím
The liar - Kẻ nói dối
The ant and the pigeon - Kiến và chim bồ câu
The jackdaw and the pigeons - Quạ và đàn bồ câu
The eagle and the tortoise - Đại bàng và rùa
The ass and the horse - Lừa và ngựa
The lion and the mouse - Sư tử và chuột
The woman and the hen - Người đàn bà và con gà mái
The hen and the golden eggs - Con gà mái và những quả trứng vàng
The dog, the rooster and the fox - Chó, gà trống và cáo
The ferret - Con chồn sương
The frog and the lion - Ếch và sư tử
The lion, the bear and the fox - Sư tử, gấu và cáo
The wolf and the old woman - Chó sói và bà lão
The dragonfly and the ants - Chuồn chuồn và kiến
The maids and the rooster - Những người hầu gái và con gà trống
The wolf and the crane - Chó sói và chim sếu
The dog and her shadow - Con chó và cái bóng của nó
The stag and the young deer - Hươu bố và hươu con
The fox and the grapes - Con cáo và chùm nho
The hen and the swallow - Gà mái và chim nhạn
The gardener and his sons - Người làm vườn và các con trai
The ass in the lion's skin - Con lừa khoác bộ da sử tử
The fox and the goat - Cáo và dê
The cranes and  the stork - Bầy sếu và con cò
The fisherman and the little fish - Người đánh cá và con cá nhỏ
Hares and frogs - Thỏ và ếch
The father and his sons - Người cha và các con trai
The fox - Con cáo
The mosquito and the lion - Con muỗi và sư tử
The dog and the wolf - Chó nhà và chó sói
The wild ass and the tame ass - Lừa hoang và lừa nhà
The horse and her masters - Ngựa và những người chủ
The wolf and the goat - Sói và dê
The stag - Hươu đực
The stag and the vineyard - Hươu đực và vườn nho
The cat and the mice - Mèo và chuột
The old man and death - Ông lão và thần chết
The lion and the fox - Sư tử và cáo
The raven and the fox - Quạ và cáo
Two friends - Hai người bạn
The peasant and the water sprite - Người nông dân và thủy thần
The wolf and the lamb - Chó sói và cừu non
The lion, the wolf and the fox - Sư tử, chó sói và cáo
The lion, the ass and fox - Sư tử, lừa và cáo
The reed and the olive tree - Cây sậy và cây ôliu
The cat and the ram - Mèo và cừu đực
The hare - Thỏ rừng
The hare and the tortoise - Thỏ và rùa
The bear and the bees - Con gấu và bầy ong
The quail and her children - Chim cút mẹ và đàn con
The peacock - Chim công
The bees and the drones - Ong mật và ong đực
The peacock and the crane - Công và sếu
The quail and the hunter - Chim cút và người thợ săn
The sparrow - Chim sẻ
The hawk and the pigeons - Diều hâu và đàn bồ câu
The master and the workman - Ông chủ và người làm công
The pot and the pan - Bình và chảo
The man and the dog - Người đàn ông và con chó
The bat - Con dơi
The miser - Kẻ keo kiệt
The dog and the stick - Con chó và cái gậy
The wolf and the bone - Chó sói và cục xương
The shepherd - Người chăn cừu
The dog on the hay - Con chó trên đống cỏ
The fox and the wolf - Cáo và chó sói
The dog and the thief - Con chó và tên trộm
The wolf and the mare - Chó sói và ngựa cái
The stag and the horse - Hươu đực và ngựa
The two frogs - Hai chú ếch
The wolf and the pig - Sói và lợn
The sun and the wind - Mặt trời và gió
The bull and the frog - Bò đực và con ếch
The frogs who asked for a tsar - Lũ ếch cầu vua
The merchant and the thieves - Người thương gia và những tên trộm
Lời cảm ơn