Ký Hiệu Chữ Nổi Âm Nhạc Cơ Bản

Bìa sách

Lời Nói Đầu

Sách gồm 19 chương, các chương được sắp xếp theo một bố cục thống nhất. Đầu mỗi chương là bảng ký hiệu chữ nổi được sử dụng trong chương đó.

Mỗi chủ đề trong chương sẽ bao gồm ba phần chính là giới thiệu quy tắc viết trong nhạc chữ nổi, ví dụ minh họa và ghi chú của mỗi ví dụ (nếu cần).

Để tiện phân biệt và dò tìm, mỗi ký hiệu chữ nổi đều được bọc bằng chấm 123456 ⠿.

Do định dạng của một bản nhạc chữ nổi là rất quan trọng, nên các ví dụ được trình bày với số ký tự trên dòng là 40.

Sách này được biên soạn với nguồn tham khảo chính là từ tài liệu Mã Chuyển Đổi Nhạc Chữ Nổi 2015 của BANA (Braille Authority of North America), đã được Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai chuyển ngữ qua tiếng Việt. Có thể tìm đọc tại: https://saomaicenter.org/vi/docs/mbc

Tôi khuyến khích quý vị tìm hiểu sử dụng phần mềm Sao Mai Braille, được đánh giá là có chức năng chuyển đổi nhạc chữ nổi tốt nhất hiện nay. Xem và tải về tại: https://saomaicenter.org/vi/smsoft/smb

Mọi thắc mắc và yêu cầu, vui lòng gửi thư điện tử về cho tôi tại: phuc@saomaicenter.org

Đặng Hoài Phúc

 

Tải Sách

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin