NVDA Việt

Từ những ngày đầu, chúng tôi đã tham gia dịch chương trình đọc màn hình mã nguồn mở miễn phí NVDA sang tiếng Việt, và hiện nay vẫn đang tiếp tục thực hiện cùng với cộng đồng người dùng NVDA ở Việt Nam.

Hãy ghé thăm và tham gia trang cộng đồng người dùng NVDA Việt Nam tại: www.nvda.vn

Chúng tôi cũng xin chia sẻ miễn phí các bộ giáo trình tin học với NVDA do Sao Mai dịch ra tiếng Việt. Sau khi tải về và bung nén, sẽ có các tập tin ở những định dạng khác nhau.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin