Mẫu Yêu Cầu Nhận Giáo Trình Tập Huấn của NV Access

Bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào mẫu yêu cầu sau để được nhận miễn phí các tài liệu phiên bản tiếng Việt của NV Access, đơn vị chịu trách nhiệm phát triển trình đọc màn hình NVDA.

Lưu ý, do yêu cầu của NV Access, mọi người dùng không được quyền phân phối hoặc chia sẻ những nguồn tài liệu này. Bản tiếng Việt sẽ do duy nhất Trung Tâm Sao Mai phân phối. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn.

 

Hiện nay,đã có bản dịch tiếng Việt cho giáo trình cơ bản với NVDA, với Microsoft Word và NVDA với Microsoft Excel.