Tôi tài giỏi, bạn cũng thế

Tôi tài giỏi, bạn cũng thế

Tôi tài giỏi, bạn cũng thế

Tác giả: ADAM KHOO
Chủ đề: Xã hội học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NXB PHỤ NỮ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2019
Coppy right Nhà xuất bản phụ nữ

MỤC LỤC

Chương 1: Từ Đần Độn Trở Thành Thiên Tài
Chương 2: Quá Trình Học Tập Hiệu Quả
Chương 3: Bạn Đã Săn Sàng Đi Đến Thành Công Chưa?
Chương 4: Tôi Tin Tôi Có Thể Bay Cao... Và Tôi Làm Được
Chương 5: Bạn Sở Hữu Một Bộ Não Thiên Tài
Chương 6: Phương Pháp Đọc Để Nắm Bắt Thông Tin
Chương 7: Sơ Đồ Tư Duy
Chương 8: Trí Nhớ Siêu Đẳng Dành Cho Từ
Chương 9: Trí Nhớ Siêu Đẳng Dành Cho Số
Chương 10: Mô Hình Trí Nhớ
Chương 11: Nghệ Thuật Ứng Dụng Lý Thuyết Vào Thực Hành
Chương 12: Dám Ươc Mơ: Sức Mạnh Của Mục Tiêu
Chương 13: Động Lực Mạnh Mẽ: Vượt Qua Sự Lười Biếng
Chương 14: Công Thức Dể Đạt Điểm Tuyết Đối
Chương 15: Thời Gian Là Tiền Bạc
Chương 16: Tạo Quyết Tâm Mạnh Mẽ Tức Thì
Chương 17: Tăng Tốc Về Đích
Chương 18: Chiến Thắng Và Vinh Quang