TẾT NGUYÊN ĐÁN - VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR

TẾT NGUYÊN ĐÁN - VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR

TẾT NGUYÊN ĐÁN - VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Văn hóa - Du lịch
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2004
Coppy right Nhà xuất bản Hà Nội


Song ngữ Việt - Anh
Tham khảo biên dịch văn hóa Việt Nam - Frequently asked questions about Vietnamese culture
Nguồn gốc - Background
Cách xem tuổi của người Việt - The Vietnamese zodiac
Truyền thuyết - Legends
Nghi lễ - Rituals
Trang trí - Decorations
Lời cảm ơn