Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh

Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh

Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Văn hóa - Du lịch
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2001
Coppy right Thư viện khoa học tổng hợp HCM

Gồm các bài viết về thành phố Hồ Chí Minh
Sài Gòn – Gia Định từ những buổi sơ khai
Tên Sài Gòn có tự bao giờ
Bây giờ Đồng Khởi bao nhiêu tuổi
Nghệ sĩ nhân dân Phùng Há – Gần một thế kỉ của một đời người
Người đặt nền móng đất Gia Định năm Mậu Dần 300 năm trước
Người Việt đầu tiên viết sử Việt bằng tiếng Pháp
Huyền thoại Quách đàm hay truyện về con kênh Long Mạch
Chú Hỉ - ông vua tàu thủy
Hai đại gia người Hoa ở Sài Gòn
Dân anh chị tại Sài Gòn
Sông nước bến chợ Sài Gòn xưa
Buổi đầu của nhà hát thành phố
Tòa án Sài Gòn
Nhà thờ đức bà Sài Gòn
Lăng ông
Phụng Sơn Tự (chùa Gò) địa danh nhiều truyền thuyết
Sài Gòn phố cũ đường xưa
Đôi điều suy nghĩ về tiếng Sài Gòn
nơi khởi phát phong trào thơ mới
Áo bà ba
Hương khói Sài Gòn
Tết Sài Gòn trước năm 1945
Sài thành tân nhạc
Các gánh hát đầu tiên và ghe hát của Bạch công tử