3.2 Tổ chức, sắp xếp lại các thư mục để bảo vệ an toàn dữ liệu

Như các bạn đã biết, Thông thường thì các dữ liệu của ta sẽ được mặc định ghi vào C:\Documents and Settings\Administrator\xxx do đó nếu khi hệ thống có trở ngại phải cài lại Windows thì mọi dữ liệu của chúng ta đều bị mất hết, Ngoài ra, trên nhiều máy đã được đóng băng để bảo vệ cho ổ đĩa hệ thống, điều này cũng gây cho bạn rất nhiều phiền toái trong việc lưu trữ và cập nhật thông tin từ Internet.

Giải pháp cho vấn đề này là di chuyển một số thư mục sang ổ đĩa D hoặc E để tất cả dữ liệu bạn tạo ra hay các thông tin cập nhật hàng ngày từ Internet đều không bị mất khi restart máy (trong trường hợp máy đang đóng băng) kể cả khi bạn "Format" ổ C để cài lại Windows hoặc ghost lại máy.

Dưới đây là một số cách thiết lập để chỉ định và sắp xếp lại các thư mục lưu trữ tài liệu của bạn được an toàn.

1. Chỉ định đường dẫn tới thư mục lưu trữ hộp thư của Outlook Express:

Mở OE, vào menu Tools và chọn Options. Nhấn Ctrl+Shift+Tab chuyển đến thẻ Maintenance, nhấn tab đến mục Store Folder rồi nhấn Enter. Tại đây, nhấn tab hoặc Shift +Tab bạn sẽ thấy đường dẫn của hộp thư hiện thời gồm một dãy chữ và số. Nhấn Tab đến nút Change và kích hoat vào, hộp thoại Browse xuất hiện, bạn duyệt tìm đến thư mục lưu trữ cho hộp thư Outlook và nhấn nút OK, chọn Yes để khẳng định việc di chuyển và tiếp tục bấm OK. Sau đó bạn tắt Outlook Express để chương trình di chuyển các thành phần trong hộp thư cũ ở ổ C sang thư mục mới ở ổ D hoặc E. Với thiết lập này, khi Outlook Express tải thư về máy sẽ được lưu vào thư mục mới mà bạn đã chỉ định.

2. Di chuyển thư mục Favorites sang ổ đĩa khác

A. Đối với windows XP:

Đầu tiên bạn tạo một thư mục có tên Favorites trong ổ D/E, sau đó nhấn Windows +R để mở hộp thoại Run và gõ vào regedit rồi nhấn Enter và di chuyển theo đường dẫn như sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellFolders.

Nhấn tab qua cửa sổ List view, chọn Favorites và nhấn Enter, trong ô Value data hiển thị  đường dẫn cũ là C:\Documents and Settings\Administrator\Favorites, ta xóa đi và nhập đường dẫn mới vào rồi nhấn OK.

B. Đối với Windows Vista:

Mở Windows Explorer, di chuyển theo đường dẫn: C:\Users\(tên người dùng). Chọn thư mục Favorites, nhấn Application (chuột phải) và chọn Properties, Location, Move sau đó chọn đường dẫn tới vị trí mới. Nhấn vào nút Yes, kích hoạt OK và khởi động lại máy.

3. Di chuyển thư mục Temporary Internet Files

Có nhiều cách để thực hiện việc di chuyển nhưng cách dễ nhất là vào Control Panel, chọn và mở mục Internet Option, nhấn Tab đến Settings và nhấn Enter, Tab đến nút Move Folder và kích hoạt vào. Hộp thoại Browse mở ra và bạn đang ở trong một cửa sổ Tree view, dùng các phím mũi tên duyệt tìm thư mục hay ổ đĩa cần chuyển tới và kích hoạt nút OK, tiếp tục kích hoạt nút OK lần nữa. Bạn sẽ được yêu cầu Log off máy, ta chọn Yes để đồng ý.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin