3.1 Click chuột vào các thông báo dạng balloon một cách nhanh chóng, chính xác

Thông thường, khi máy tính hiện ra các thông báo trên khay hệ thống (System tray) và ở cuối có một thông điệp đại khái như:

• Click this balloon  to fix this problem

• For more information, click this message...

Nếu cần xử lí các thông báo đó bằng cách bấm chuột, bạn sẽ phải dùng Jaws cursor và rà tới rà lui rất mất thời gian để tiếp cận với chúng. Có khi rà đến nơi thì thông báo đã tắt rồi. Vậy là bạn vẫn chưa hoàn thành được công việc như ý muốn.

Tôi cũng đã từng rơi vào những trường hợp trên và nhờ đó tôi tìm được cái này. Đây là một Jaws script rất nhỏ giúp người dùng có thể click chuột vào các thông báo dạng balloon bằng một phím nóng do chính mình gán vào. Tôi đã thử thành công trên Windows Xp và hôm nay xin giới thiệu đến các bạn

Tôi xin có một lưu ý là thủ thuật này có chỉnh sửa tập tin Default.jss (tập tin chứa các script chi phối hầu hết hoạt động của Jaws). Vì vậy tôi khuyên các bạn nên sao lưu các script có trong thư mục enu trước khi bắt đầu để tránh rũi ro.

Sau khi sao lưu, bạn bấm Insert + 0 để mở script manager rồi bấm Ctrl+Shift+d để mở tập tin Default.jss. Bây giờ ta tiến hành gán script

1. Về cuối tập tin (Ctrl+End)

2. Bấn Enter để tạo một hoặc vài dòng trắng. Thao tác này nhằm chắc chắn rằng bạn không viết đè lên các đoạn mã có sẵn của tập tin

3. Copy đoạn mã dưới đây và dán vào cuối tập tin Default.jss. Lưu ý: đoạn mã nằm giữa dòng chữ ;code begin và ;code end

;code begin

Script ClickHelpBalloon ()

;source: http://jaws-users.com

Var

String SClass, ; The name of the window class.

String SName, ; The name of the window.

Handle HWND ; The handle of the current window.

Let SClass = GetWindowClass (GetFirstWindow (FindTopLevelWindow

("Shell_TrayWnd", "")))

Let SName = GetWindowName (GetFirstWindow (FindTopLevelWindow

("Shell_TrayWnd", "")))

Let HWND = GetFocus ()

GetFocus ()

If SClass == "tooltips_class32"

& SName != "" then ; Click the balloon.

SayFormattedMessage (OT_NO_Disable, "Clicked help balloon.", "Clicked.")

SetFocus (GetFirstWindow (FindTopLevelWindow ("Shell_TrayWnd", "")))

SaveCursor ()

RouteJAWSToPc ()

RoutePcToJAWS ()

{LeftMouseButton}

SetFocus (HWND) ; Return the focus to its previous window.

Else

if SClass != "tooltips_class32"

|| SName == "" then ; State that a help balloon wasn't found.

SayFormattedMessage (OT_No_Disable, "Help balloon not found.", "Not found.")

EndIf

EndIf

EndScript

;code end

4. Sau khi dán xong, con trỏ thường nằm ở cuối tập tin. Tuy nhiên bạn có thể bấm Ctrl+End để chắc  rằng mình đang ở vị trí này. sau đó bấm Shift+F2. Nếu làm đúng thao tác, bạn sẽ nghe Jaws đọc: "Script ClickHelpBalloon ()"

5. Bấm Ctrl+d để mở hộp thoại Script Information. Trong hộp thoại này có rất nhiều tùy chọn liên quan đến việc viết script. Bạn không cần quan tâm. Hãy bấm Alt_a hoặc Tab đi tìm tùy chọn: Asign to hotkey. Tiếp theo ấn một tổ hợp phím mà bạn thích giống như tạo phím nóng cho một shortcut trên Desktop (tôi gợi ý bạn gán Ctrl+Shift+L) rồi bấm Enter để lưu và thoát hộp thoại này

6. Bây giờ bạn đã hoàn tất việc tạo phím nóng để click vào các balloon. Bấm Ctrl+S để lưu lại và biên dịch Script. Nếu thành công, Jaws sẽ thông báo: compile complete. Bấm Alt+F4 thoát Script Manager.

Từ bây giờ, mỗi khi có những thông báo dạng balloon, bạn chỉ cần bấm tổ hợp phím đã gán ở trên. Jaws sẽ tự động đưa Jaws cursor xuống System tray và nhấp chuột trái giúp bạn. Sau đó là thông báo: Clicked help balloon.

Với script này, tôi đã tiết kiệm được khá nhiều thời gian và giải quyết được nhiều vướng mắc. Mong rằng nó cũng sẽ có ích với tất cả các bạn. Chỉ xin lưu ý là bạn hãy thực hiện các bước thật cẩn thận vì tập tin Default.jss mà bị lỗi thì Jaws sẽ không hoạt động. Hãy chuẩn bị một phần mềm đọc màn hình thay thế Jaws để sử dụng trong trường hợp xấu nhất xảy ra.

Chúc thành công

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin