2.2 Sao lưu và phục hồi các Jaws Scripts nhanh chóng

Nếu bạn là người thích nghịch phá các Jaws scripts có yêu cầu sao lưu lại thư mục enu trước khi thực hành thì đây có lẽ là một mẹo vặt cần thiết. Với các bạn mới nhập môn thì nó lại cần thiết hơn, nhất là khi Jaws bị hư và không đọc nữa. Hãy cùng tôi tìm hiểu hai tập tin dùng để sao lưu và phục hồi các jaws scripts dưới đây

1. Sao lưu:

Đây là thao tác cần làm trước khi nghịch phá bất kì một Jaws script lạ được tìm thấy trên internet hay qua bạn bè. Tất cả những gì người dùng thường làm là sao chép thư mục enu vào một nơi nào đó để sau này có gì thì bung ra. Việc đó có thể thực hiện nhanh bằng cách dùng một tập tin *.bat chứa các câu lệnh nhằm giúp bạn sao chép nhanh và chính xác hơn. Dưới đây là tập tin đó. Hãy sao chép tất cả rồi dán vào Notepad và lưu lại với đuôi mở rộng là *.bat. Đoạn mã nằm giữa hai dòng: code begin và code end

;code begin

echo off

set dir=c:\Backup

md %dir%

set x=10.0

xcopy /E /y "%appdata%\Freedom Scientific\jaws\%x%\settings" %dir%

;code end

Lưu ý: Bạn cần chú ý một số điểm sau đây thì tập tin *.bat mới làm việc được:
.set dir=c:\Backup - đây là dòng quy định thư mục chứa những gì bạn sao lưu. Bạn có thể sửa lại theo ý mình. Nếu tên thư mục của bạn có kí tự trắng thì phải viết trong ngoặc kép. Ví dụ:

set dir="c:\Dang Manh Cuong"
set x=10.0 - dòng này cho tập tin biết bạn muốn sao chép script của Jaws phiên bản nào. Bạn chỉ cần quan tâm đến  con số phía sau dấu bằng (=) và sửa nó cho phù hợp với phiên bản Jaws đang dùng. tập tin của tôi cho chép script của Jaws 10.0 nên x=10.0

2. Phục hồi:
Hãy Copy đoạn mã dưới đây và làm các thao tác tương tự như trên để phục hồi scripts:

;code begin
echo off

set dir=c:\Backup

set x=10.0

rd /q /y "%appdata%\Freedom Scientific\jaws\%x%\settings\enu"

xcopy /E /y %dir% "%appdata%\Freedom Scientific\jaws\%x%\settings"
;code end
Xin xem lại phần chú ý ở trên vì tập tin này cũng có những điểm tương tự

3. Sử dụng:

Việc của bạn sau khi tạo xong hai tập tin đó là chạy chúng lên để bắt đầu quá trình sao lưu hay phục hồi. Việc phục hồi script có thể gặp vài khó khăn khi Jaws bị hỏng và không đọc được nữa. Vì vậy tôi khuyên bạn nên tạo shortcut cho tập tin phục hồi trên desktop rồi gán phím nóng cho nó. Khi cần thì gọi nó lên là mọi thứ trở về hiện trạng ban đầu. Bạn cũng có thể dùng một trình đọc màn hình khác như NVDA, Narrator rồi tìm và chạy tập tin này lên

Chúc bạn thành công

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin