2.1 Tạo chú thích chú giải

1. Chú thích:

- Chú thích (footnote): Chú thích được sử dụng để trích dẫn các nguồn thông tin, tham khảo từ các văn bản khác hoặc cung cấp các thông tin bổ sung thêm cho văn bản hiện hành. Chú thích thường nằm ở cuối trang.

- Để tạo chú thích bạn làm như sau:

- Cách 1: Bạn đứng ngay vị trí muốn tạo chú thích rồi nhấn Alt + S vào menu References và dùng tab để đến mục insert footnote và enter. (hoặc bạn nhấn ALT + S, sau đó nhấn F) Sau đó nhập lời chú thích là xong. Nếu muốn chèn thêm chú thích thì làm lại thao tác ở trên.

- Cách 2: Nếu bạn muốn chọn định dạng thêm cho chú thích thì bạn hãy vào hộp thoại Footnotes and Endnotes. Để vào bạn nhấn Alt + S rồi nhấn chữ Q.

- Trong hộp thoại Footnotes and Endnotes bạn dùng mũi tên để chọn mục footnotes.

- Rồi bạn nhấn tab đến mục combo box chọn vị trí cho chú thích:

                        + Bottom of page: vị trí chú thích nằm ở cuối trang giấy.

                        + Below text: vị trí chú thích nằm ngay sau đoạn văn bản có chứa mục cần chú thích.

- Nhấn tab tiếp đến mục number format chọn kiểu đánh dấu số trước chú thích.

- Sau khi lựa chọn các mục xong bạn nhấn tab đến insert button và kích hoạt vào.

- Tiếp đó ghi lời chú thích và bạn có thể định dạng dòng chú thích tùy ý như định dạng văn bản.

- Cách 3: bạn có thể nhấn  ALT + CTRL + F rồi ghi lời chú thích để chèn chú thích cho văn bản.

- Bạn có thể nghe lại chú thích bằng cách đứng ngay vị trí tạo chú thích chú giải đó rồi nhấn tổ hộp phím Alt + Shift + E.

2. Chú giải:

- Chú giải (endnote): Chú giải được sử dụng để trích dẫn các nguồn thông tin, tham khảo từ các văn bản khác hoặc cung cấp các thông tin bổ sung thêm cho văn bản hiện hành. Chú giải thường nằm ở cuối văn bản.

- Để tạo chú thích bạn làm như sau:

- Cách 1: Bạn đứng ngay vị trí muốn tạo chú giải  rồi nhấn Alt + S vào menu References và dùng tab để đến mục insert endnotes và enter. (hoặc bạn nhấn ALT + S, sau đó nhấn E) Sau đó nhập lời chú thích là xong. Nếu muốn chèn thêm chú thích thì làm lại thao tác ở trên.

- Cách 2: Nếu bạn muốn chọn định dạng thêm cho chú giải thì bạn hãy vào hộp thoại Footnotes and Endnotes. Để vào bạn nhấn Alt + S rồi nhấn chữ Q.

- Trong hộp thoại Footnotes bạn dùng mũi tên để chọn mục endnotes radio button.

- Rồi bạn nhấn tab đến mục combo box chọn vị trí cho chú giải:

                        + End of section: vị trí chú giải nằm ở cuối phân đoạn chứa từ cần chú giải..

                        + End of document: vị trí chú giải nằm ở cuối văn bản.

- Nhấn tab tiếp đến mục number format chọn kiểu đánh dấu số trước chú giải.

- Sau khi lựa chọn các mục xong bạn nhấn tab đến insert button và kích hoạt vào.

- Tiếp đó ghi lời chú giải và bạn có thể định dạng dòng chú giải tùy ý như định dạng văn bản.

- Cách 3: đứng ngay vị trí cần chèn endnotes bạn có thể nhấn  Alt + Ctrl + D rồi ghi lời chú giải là xong.

- Bạn có thể nghe lại chú giải bằng cách đứng ngay vị trí tạo chú giải chú giải đó rồi nhấn tổ hộp phím Alt + Shift + E.

* Lưu ý: trong văn bản bạn có thể di chuyển đến vị trí chú thích hay chú giải trước hoặc sau vị trí bạn đang đứng bằng cách nhấn Alt + S và nhấn chữ O rồi chọn vị trí muốn đến:

            + Next footnotes: chú thích trước đó.

            + Previous footnotes: chú thích sau đó.

            + Next endnotes: chú giải trước đó.

            + Previous endnotes: chú giải sau đó.

- Rồi nhấn enter.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin