Tài Liệu Hữu Ích

Trên trang này, các bạn có thể tìm thấy các liên kết đến những nguồn tài liệu bổ ích trong lĩnh vực người khiếm thị. Trang sẽ được cập nhật thường xuyên. Nếu các bạn biết nguồn thông tin - tài liệu hữu ích nào khác, xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi.

Người dùng khiếm thị có thể dùng tính năng duyệt theo tiêu đề để đi đến các phân mục trên trang.

 

Văn Bản Pháp Luật

Luật Người Khuyết Tật Việt Nam

Công Ước Quốc Tế Về Quyền Của Người Khuyết Tật