TĂNG NĂNG LỰC NGƯỜI KHIẾM THỊ VỚI CÔNG NGHỆ TRỢ GIÚP

 Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai (SMCB) được thành lập vào năm 2001, là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở hoạt động tạiViệt Nam.

Chúng tôi thực hiện các hoạt động chính: nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trợ giúp trong giáo dục, việc làm và sinh hoạt hằng ngày nhằm tăng năng lực của người mù để họ tham gia hòa nhập vào cuộc sống một cách đầy đủ và bình đẳng.

Chúng tôi cung cấp sản phẩm trợ giúp, nguồn tài liệu tiếp cận, đào tạo công nghệ.

Chúng tôi cũng thực hiện hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.

Thông tin thêm về lịch sử ra đời, nhiệm vụ, và thành tựu có thể xem ở menu Giới thiệu.

Menu Thư viện sách có khoảng 10.000 đầu sách tiếp cận, bao gồm sách chuyên ngành, sách giáo khoa, sách tham khảo và các tài liệu học tập khác.

Chúng tôi đã và đang phát triển nhiều giải pháp phần mềm, không chỉ cho cộng đồng người khiếm thị Việt Nam, mà còn cho người dùng từ những nước khác. Để biết thêm chi tiết, xin truy cập menu Phần Mềm SM.

Tại SM Blog sẽ tìm thấy những bài viết chuyên đề về lĩnh vực liên quan đến khiếm thị, nơi quý vị cũng có thể chia sẻ bài viết của mình.

Trung tâm Sao Mai được thành lập năm 2001,  là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho người khiếm thị.

Chúng tôi hoạt động nhằm: Tăng năng lực người khiếm thị thông qua việc ứng dụng và phát triển công nghệ trợ giúp trong giáo dục và việc làm; tư vấn giải pháp và cung cấp sản phẩm cho người khiếm thị trong lĩnh vực giáo dục, việc làm và sống tự lập; hướng nghiệp, đào tạo và giới thiệu việc làm cho người khiếm thị.

 

Trải qua nhiều năm, chúng tôi đã thiết lập nên mạng lưới 26 phòng máy vi tính tại 23 tỉnh thành.
Trải qua nhiều năm, chúng tôi đã thiết lập nên mạng lưới 26 phòng máy vi tính tại 23 tỉnh thành.

 

Xem thêm tư liệu hình ảnh về quá trình thành lập và các hoạt động của trung tâm tại menu Thư viện ảnh.

Cơ cấu tổ chức và các thành tựu của trung tâm được đề cập trong menu Giới thiệu.

Chúng tôi thường xuyên phát hành Tạp chí Sao Mai AccessTech về công nghệ trợ giúp. Tất cả các ấn bản đều được đăng tải trên menu Tạp chí.

Menu Thư viện sách là thư viện số của trung tâm. Trung tâm có hơn 3.000 đầu sách tiếp cận trên hệ thống này, bao gồm sách chuyên ngành, sách giáo khoa, sách tham khảo và các tài liệu học tập khác.

Chúng tôi đã và đang phát triển nhiều giải pháp phần mềm, không chỉ cho cộng đồng người khiếm thị Việt Nam và còn hỗ trợ cho những quốc gia đang phát triển khác. Chúng tôi cũng đã tiến hành Việt hóa bộ phần mềm Linux miễn phí dành cho trẻ em sáng mắt. Để biết thêm chi tiết, xin truy cập menu Phần Mềm SM.

Mọi hoạt động và dịch vụ của Sao Mai là hoàn toàn miễn phí cho người mù. Vì vậy, Trung Tâm cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía quý vị để duy trì và tổ chức các hoạt động. Vui lòng xem thêm bài các cách hỗ trợ Sao Mai.

 

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin

Thư viện ảnh