Về Phạm Hồ Thu Trang

Chị Phạm Hồ Thu Trang đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là công nghệ phần mềm. Chị có hơn 3 năm (2002-2005) làm việc tại Trung Tâm Sao Mai với vai trò kỹ thuật viên, phụ trách sửa chữa/bảo trì trang thiết bị, đào tạo kỹ thuật viên nguồn cho các tỉnh/thành. chị cũng tham gia nhiều dự án cho người khuyết tật như xây dựng trang web việc làm cho người khuyết tật www.brec.vn, thư viện sách nói kỹ thuật số cho sinh viên khiếm thị tại www.sinhvienkhiemthi.org...

Từ năm 2005 - 2009, chị làm việc tại công ty cổ phần Thần Hộ, công tác tại Nhật 2 năm với vai trò là kỹ sư cầu nối; làm freelancer cho những dự án phân tích dữ liệu/kinh doanh trực tuyến qua hệ thống odesk.com.

Chị trở lại làm việc cho Trung Tâm Sao Mai từ năm 2014 với vai trò cố vấn chuyên môn. Chị lấy bằng kỹ sư phần mềm tại đại học HUTEC HCM vào năm 2001, chứng chỉ CMMI và chứng chỉ QC cho software tester.

Chia sẻ bài này qua: