Talk Show: Hành Trình Kết Nối Ánh Sáng với Anh Đặng Hoài Phúc

Chương trình trò chuyện "Kết Nối Không Giới Hạn" với chủ đề "Hành Trình Kết Nối Ánh Sáng" là cuộc trao đổi với anh Đặng Hoài Phúc, được phát trên kênh HTV9, ngày 21/2/2017. Xem lại trên kênh Youtube của Sao Mai tại: https://youtu.be/ZW4EdPme5z0

 

 

Chia sẻ bài này qua: