Có Gì Mới Với Sao Mai Typing TutorWhat's New in Sao Mai Typing tutor

Phiên bản 20.0.1

Tính Năng Mới

 • Không còn yêu cầu đăng ký khóa bản quyền để sử dụng. Chương trình hoàn toàn miễn phí cho mọi người.
 • Hỗ trợ thêm ngôn ngữ Myanmar (cho giao diện người dùng và gói bài học luyện bàn phím). Cảm ơn các đồng nghiệp tại Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Trợ Giúp Myanmar.
 • Dễ dàn kiểm tra bản cập nhật của chương trình, các bài học và ngôn ngữ giao diện mới từ hộp thoại cấu hình.

Sửa Lỗi và Cải Thiện

 • Khắc phục lỗi không phản hồi hoặc treo máy khi ứng dụng tìm không thấy thư mục bài học.

 

Phiên bản 19.0

Tính Năng Mới

 • Gói bài học và luyện bàn phím cho tiếng Anh và Việt.
 • Hỗ trợ giao diện với hai ngôn ngữ Anh và Việt.
 • Chấm điểm, thông báo tốc độ gõ, kiểm tra lỗi khi đánh và các kiểu gõ khác nhau như Telex, VNI vv.
 • Hỗ trợ đọc đầy đủ với các giọng đọc theo chuẩn SAPI-5.
 • Chế độ khám phá bàn phím.
 • Công cụ quản lý người dùng.
 • Công cụ xây dựng bài luyện ngón.
 • Chức năng kiểm tra, download và cài đặt bản cập nhật mới qua internet.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin