SM Music Braille

Banner SM Music Braille

Chào mừng quý vị đến với SM Music Braille! Một công cụ chuyển dịch bản nhạc in thành chữ nổi!

Gửi Người Dùng!

Chúng tôi tạo ra phiên bản web này để giới thiệu các tính năng của công cụ, đồng thời cũng là một công cụ trực tuyến giúp quý vị nhanh chóng chuyển đổi bản nhạc in qua chữ nổi.
Để có giải pháp đầy đủ cho việc sản xuất chữ nổi, vui lòng tham khảo Sao Mai Braille,  một trình soạn thảo và chuyển dịch chữ nổi miễn phí, hỗ trợ chuyển dịch văn bản, hình nổi, biểu thức toán, và nhạc.

Gửi Người Phát Triển và Tổ Chức!

Chúng tôi cung cấp công cụ SM Music Braille dưới dạng thư viện phần mềm để có thể tích hợp vào phần mềm hay hệ thống sản xuất tài liệu chữ nổi của quý vị. Hoặc, chúng tôi cũng mong muốn tìm cơ hội hợp tác cùng phát triển.
Công cụ được thiết kế và phát triển chạy trên nhiều nền tảng. Chúng tôi sẽ cùng làm việc để đảm bảo cho việc tích hợp thành công vào các nền tảng phần mềm của quý vị, như Android, MacOS, Linux, Windows vvv. Vui lòng liên hệ chúng tôi để trao đổi thêm, qua email: support@saomaicenter.org

Các Bước Dịch Nhạc Trực Tuyến

 1. Mở trang: Translate Music Score into Braille page.
 2. Duyệt mở tập tin nhạc theo chuẩn MusicXML.
 3. Chọn phần/nhạc cụ để dịch từ danh sách. Hoặc nhập trực tiếp số của part trong ô sau đó.
 4. Chọn hồ sơ cấu hình dịch nhạc có sẵn để áp dụng các thiết lập khi chuyển sang chữ nổi. Hoặc quý vị cũng có thể tùy chỉnh các thiết lập trong biểu mẫu sau đó.
  Nếu quý vị có tài khoản và được cấp vai trò thành viên là người chuyển dịch (transcriber), có thể tạo và quản lý hồ sơ cấu hình dịch riêng.
 5. Chọn nút "Translate into Braille" để tiến hành dịch. Sẽ nhận được thông báo khi dịch xong.
 6. Kết quả sẽ hiển thị trong ô soạn thảo ngay sau đó. Kích hoạt nút "Download file" để tải tập tin .brf bản dịch chữ nổi về máy.

Quản Lý Hồ Sơ Cấu Hình Dịch

yêu Cầu Vai Trò Thành Viên Người Chuyển Dịch

hiện chức năng quản lý hồ sơ cấu hình dịch chỉ được mở cho những thành viên có vai trò là người chuyển dịch. Để đăng ký, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Đăng ký tài khoản thành viên thông thường. Nếu đã đăng ký, chuyển qua bước kế.
 2. Gửi yêu cầu nâng cấp tài khoản thành viên có vai trò là người chuyển dịch tại: Nâng Cấp Tài Khoản. Lưu ý: quý vị cần đăng nhập trước khi yêu cầu nâng cấp.
 3. Chờ chúng tôi duyệt và nâng cấp tài khoản cho quý vị. Nếu quá 02 ngày làm việc mà chưa nhận được email phản hồi, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua email: support@saomaicenter.org

Quản Lý Hồ Sơ Cấu Hình

 1. Mở trang Settings Profile .
 2. Bên trái sẽ liệt kê những hồ sơ riêng của quý vị nếu có. Ở phần nội dung chính sẽ hiển thị những nhóm biểu mẫu cho phép tùy chỉnh cấu hình dịch cho hồ sơ đang mở.
 3. Tùy chỉnh và chọn:
  1. Chọn nút "Save": để lưu lại thay đổi cho hồ sơ hiện tại.
  2. Chọn "Save as": lưu cấu hình hiện tại thành một hồ sơ mới. Khi nhấn, ô đặt tên hồ sơ sẽ xuất hiện. Nhập tên và lùi lại kích hoạt nút "Save as" để tạo hồ sơ cấu hình mới.
  3. "Reset": khôi phục hồ sơ hiện tại về thiết lập mặc định.
  4. "Delete": xóa hồ sơ hiện tại. Hệ thống sẽ không cho phép xóa nếu chỉ còn một hồ sơ duy nhất.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin