Tạp Chí Sao Mai AccessTech 28

 

TẠP CHÍ SAO MAI ACCESSTECH SỐ 28

Trung tâm Hướng nghiệp và công nghệ trợ giúp cho người mù Sao Mai

Chào mừng bạn đến với tạp chí Sao mai AccessTech số 28, tháng 10 năm 2014

1. Tin tức

2. Chuyên đề

2.1 Trích xuất file APK

2.2 Sử dụng talkback cơ bản kì 2

2.3 Cài đặt Windows 7 kì 2

3. Mẹo vặt

3.1 Get Plain Text

3.2 Đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản, mạng xã hội

3.3 Thiết lập nơi lưu tập tin khi tải tập tin từ internet về máy bằng sự hỗ trợ chính trình duyệt đó.

Chia sẻ bài này qua: