Học Bổng Chắp Cánh ước Mơ RMIT-Trung Tâm Sao Mai 2023

Chúng tôi rất vui được thông báo về việc mở hồ sơ đăng ký Học bổng Chắp cánh ước mơ RMIT - Trung tâm Sao Mai 2023. Hạn chót nộp hồ sơ vào lúc 5 giờ chiều, ngày 18/08/2023.

Giá trị học bổng

  • 100% học phí chương trình tiếng Anh và đại học, cùng các khoản phí bắt buộc khác với sinh viên RMIT Việt Nam;
  • Sinh hoạt phí hàng tháng (6 triệu đồng);
  • Chi phí chỗ ở hàng tháng (5 triệu đồng), (nếu cần);
  • Một máy tính xách tay (nếu cần);
  • Chi phí về thăm quê (nếu cần).

Điều kiện nộp hồ sơ học bổng

  • Quốc tịch Việt Nam;
  • Đã hoàn tất chương trình Trung học phổ thông với điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 7,0/10 trở lên;
  • Khiếm thị và gặp khó khăn về tài chính;
  • Được giới thiệu bởi Trung tâm Sao Mai.

Xem thông báo chính thức và hướng dẫn nộp hồ sơ tại:

For English: https://www.rmit.edu.vn/study-at-rmit/scholarships/future-undergraduate…
Tiếng Việt: https://www.rmit.edu.vn/vi/hoc-tap-tai-rmit/hoc-bong/hoc-bong-dai-hoc-c…

Các bạn đáp ứng đủ điều kiện vui lòng nộp hồ sơ theo hướng dẫn trong link về hộp thư: info@saomaicenter.org

Những thắc mắc vui lòng gửi qua email trên hoặc liên hệ trực tiếp với:

Anh Hùng: 090-851-4202;
Hoặc anh Tuấn: 077-985-6693.

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Thông báo học bổng 2023 từ RMIT