Đăng ký Chương trình Young Professionals dành cho thanh niên khuyết tật của Liên Hiệp Quốc

Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) vừa chính thức thông báo mở đơn đăng ký ứng tuyển cho các vị trí trong chương trình "Talent Programme for Young Professionals with Disabilities".

Ảnh giới thiệu chương trình

Chương trình mang đến cơ hội tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tiễn và tiếp xúc với môi trường làm việc của Hệ thống Phát triển Liên Hiệp Quốc qua các công việc với các quốc gia, khu vực hoặc trụ sở văn phòng UNDP. Ứng viên tham gia sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và tạo cơ hội phát triển chuyên môn.

Thời gian tham gia chương trình là 12 tháng và có thể mở rộng thêm 6-12 tháng.

Điều kiện tham gia

- Ứng viên không quá 35 tuổi.

- Có trình độ Đại học hoặc Thạc sĩ (hoặc đang theo học Thạc sĩ)

- Kinh nghiệm làm việc là một lợi thế (không bắt buộc)

Cách thức và các vị trí ứng tuyển

Xem thêm chi tiết cho từng vị trí tại các đường dẫn bên dưới:

UNDP Armenia, UNV Data Analysis Officer

UNDP Regional Hub in Bangkok, UNV RBM and Data Analytics Officer

UN Secretariat Headquarters, UNV Human Resources Policy Officer

Ban tổ chức sẽ sắp xếp 2 buổi webinar qua Skype để giới thiệu về chương trình, quy trình ứng tuyển và giải đáp các thắc mắc cho các ứng viên quan tâm.

 

Ngày

Giờ Skype for Business link
Thứ 6 27/07/2018

3:00 pm – 4:00pm (Bonn time)

(Tương đương 20:00 - 21:00 giờ tại Việt Nam)

Join Skype Meeting

Thứ 4 01/08/2018

9:00  am – 10:00 am (Bonn time)

(Tương đương 14:00 - 15:00 giờ tại Việt Nam)

Join Skype Meeting

Xem thêm Tờ rơi giới thiệu chương trình tại đây.

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Ảnh người mù đang dùng máy tính