Lớp Viết Nhạc Với Musescore Studio 4

Sao Mai Vì Người Mù mở đăng ký khóa học viết nhạc với phần mềm Musescore Studio 4 dành cho các bạn khiếm thị. Khóa học được thực hiện trực tuyến qua Zoom.

Thời gian:

Học từ 15:00 – 16:30 vào các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Bảy. Lớp bắt đầu vào thứ Ba ngày 25 tháng 6 2024 và kết thúc vào thứ Tư ngày 10 tháng 7 2024 (8 buổi).

Yêu cầu:

 • Dùng thành thạo trình đọc màn hình NVDA.
 • Nắm vững nhạc lý.

Nội dung học:

 1. Tải và cài đặt Musescore.
 2. Tạo project mới để khai báo các thông tin như: Tiêu đề bài hát, tempo, Nhịp, số ô nhịp trong bản nhạc, chọn nhạc cụ cũng như các khóa xuất hiện trong bản nhạc.
 3. Phím tắt di chuyển trong Musescore.
 4. Ghi nốt nhạc theo hình nốt (1 bè, nhiều bè).
 5. Phím tắt dùng trong chế độ Nhập Nốt.
 6. Ghi các dấu trong âm nhạc: Dấu chấm dôi, dấu luyến, dấu hoa mỹ, dấu nhảy 1, nhảy 2, coda, segno.
 7. Thêm ô nhịp mới trong bản nhạc.
 8. Viết hợp âm, lời bài hát.
 9. Nhập cao độ bằng bàn phím MIDI.
 10. Quản lý định nghĩa phím tắt.
 11. Lưu và xuất tập tin ở các định dạng như MusicXML, PDF, PNG, MID.
 12. Chuyển đổi bản nhạc PDF để có thể chỉnh sửa với Musescore.

Đăng ký:

Hãy điền vào mẫu đơn sau đây để đăng ký.

Nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp, vui lòng gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ: support@saomaicenter.org, hoặc gọi cho anh Sơn qua số điện thoại: 0903862242.

Đơn đăng ký sẽ đóng vào ngày 21 tháng 6 2024. Ngày 22 sau đó, chúng tôi sẽ gửi liên kết Zoom cho khóa học đến những bạn đã đăng ký thành công.

Form
Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Thông báo mở lớp viết nhạc với Musescore 4