Sao Mai Braille: Bản Cập Nhật 20.1

Phát hành bản SMB 20.1 với một số tính năng mới và cải thiện như sau:

  • Hỗ trợ kết nối với bộ đọc của Jaws và NVDA để SMB đọc nội dung cửa sổ soạn thảo. Xem thêm trong menu Công cụ -> Tùy chọn -> trang giọng đọc.
  • Hỗ trợ thêm 32 ngôn ngữ giao diện người dùng mới. Lưu ý, những chuỗi chưa được dịch sẽ hiển thị bằng tiếng Anh. Chúng tôi cần giúp đỡ từ phía người dùng dịch các chuỗi chưa được dịch.
  • Hỗ trợ xuất ra mã ascii Braille và Unicode.
  • Mặc định, bảng dịch tiếng Việt và tiếng Anh được để sẵn trong menu Công cụ -> Bảng dịch. Để add thêm bảng dịch cho những ngôn ngữ khác, vào Công cụ -> Tùy chọn -> trang Ngôn ngữ, ở danh sách bảng dịch, dùng mũi tên và nhấn khoảng trắng chọn bảng dịch muốn thêm vào và chọn nút Đồng ý để lưu.
  • Dịch nhạc nổi: cho phép chọn bản nhạc, phần nhạc cụ và chỉnh sửa thông tin cơ bản (như tựa bài, tên tác giả, thông tin bản quyền vvv) trước khi dịch sang chữ nổi. Vào Công cụ -> Thông tin bản nhạc.
  • Sử dụng thư viện LibLouis bản 3.14.
  • Khi chạy SMB, sẽ tự động kiểm tra và thông báo nếu có bản cập nhật mới từ web.
  • Chúng tôi tạo NVDA addon đơn giản để định nghĩa các lớp cho cửa sổ soạn thảo SMB. Addon này sẽ giúp NVDA đọc nội dung trong cửa sổ soạn thảo. Tải và cài NVDA addon cho SMB tại: https://www.saomaicenter.org/sites/default/files/SMSoftAutoUpdate/SMB_NVDAAddon.zip

 

Nếu máy đã có cài sẵn Sao Mai Braille, có thể vào menu Giúp đỡ, chọn Kiểm tra bản cập nhật để nâng cấp. Hoặc, tải bản cài đặt từ trang chính của SMB tại đây.

Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Ảnh người mù đang dùng máy tính