Phát hành Sao Mai Braille 22.6

Chúng tôi rất vui xin thông báo chính thức phát hành phiên bản Sao Mai Braille 22.6, cung cấp nhiều tính năng mới, sửa lỗi và nhiều cải thiện khác. Sau đây là những điểm nổi bậc được phát triển cho bản SMB này, cũng như thư viện dịch nhạc Sm Music Braille.

 • Tự động nhận và áp dụng thông số khổ giấy khi mở tập tin chữ nổi chuẩn BRF, BRL và PEF.
 • Đồng bộ con trỏ giữa văn bản in và bản Braille khi dịch. Và cũng đồng bộ con trỏ giữa bản Braille với bản xem trước dưới dạng BRF hay BRL.
 • Hỗ trợ lưu kiểu tập tin theo chuẩn Tây Ban Nha .bra.
 • Tập tin pef khi lưu sẽ được tự động convert sang unicode nếu đang là ascii.
 • Thêm vào một số bảng mới cho LibLouis như unicode-to-ascii.dis, ascii-to-unicode.dis, ascii-us-patterns.cti và 4 bảng hiển thị mã ascii theo chuẩn nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha và khối Âu Châu.
 • Hỗ trợ chế độ xem trước bản BRF và BRL. Từ cửa sổ Braille, vào menu View, chọn view as BRF hoặc BRL để xem kết quả chính xác như khi lưu dưới hai dạng đó.
 • Cải thiện và sửa lỗi: tên bảng dịch và bảng hiển thị đã có thể bản địa hóa; tên file mặc định không còn từ “Braille #” ở đầu; tên cửa sổ tài liệu có thêm chữ “print” cho tài liệu in và “Braille” cho bản nổi; sửa lỗi mất focus khi mở/lưu hồ sơ cấu hình nhạc; sửa lỗi xung đột tập tin SMB.ini khi cập nhật SMB; sửa ghi sai giá trị cho dòng và cột của file PEF; và bỏ trang trống khi gặp ký tự ngắt trang.

Thư viện dịch nhạc SM Music Braille

Thêm vào các tùy chọn dịch nhạc nổi mới, bao gồm:

 • Thêm 2 lựa chọn đánh số ô nhịp theo bản nhạc in, có và không có dấu báo số.
 • Báo lại hóa biểu đầu dòng các khóa nhạc.
 • Thêm điều kiện bẻ sang đoạn khi gặp hóa biểu hoặc nhịp điệu mới.
 • Tùy chọn tắt bậc hiển thị ký hiệu mới cho dấu tiếng chuông, ngón cái, phân tích bè trầm và ngoặc đơn âm nhạc.
 • Báo chấm 46-56-14 trước nốt có điểm nối kết nhưng không có điểm bắt đầu. Bỏ chọn sẽ xem như loại nối bình thường.
 • Báo chấm 56-14 sau nốt có điểm nối bắt đầu nhưng không có điểm kết. Bỏ chọn sẽ xem như nối bình thường.
 • Báo lại dấu luyến và nối trước nốt đầu dòng của đoạn nếu có.
 • Vị trí đặt dấu luyến trong hợp âm: chọn đặt dấu luyến sau dấu quãng cuối hoặc ngay sau nốt ghi của hợp âm.
  • Tự báo lại dấu hóa thay đổi ở bè khác để làm rõ trường hợp sử dụng dấu hóa bất thường trong cùng khuông nhạc có nhiều bè.
 • Tùy chọn kết hợp các bè cùng khuông nhạc và ghi thành dạng hợp âm khi các nốt đều có cùng trường độ.
 • Tùy chọn bậc tắt nhân đôi mới cho tiếng chuông và dây buông.

Đã hoàn tất chức năng chuyển dịch đầy đủ cho giàn nhạc lớn và dạng thính phòng. Ngoài ra, có thể tùy chỉnh các lựa chọn dịch cho từng loại nhạc cụ khác nhau.

Và sau đây là một số phát triển nổi bậc mới tập trung vào những quy tắc dịch nhạc nâng cao, bao gồm: kẹp và dùng nốt stem; xử lý bè ẩn; kết hợp các chỉ dẫn nằm ở những bè khác nhau; nối và luyến; và rất nhiều cải thiện khác.

Để biết chi tiết các tính năng và cải thiện mới, vui lòng xem trang có gì mới ở bản SMB 22.6.

Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Trang 1 bản Braille tác phẩm Alt Rhapsodie, OP. 53