Phát hành bộ đọc SM Myanmar TTS trên Android

Sao Mai chính thức phát hành bộ đọc tiếng Myanmar SM Myanmar TTS phiên bản Android. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhóm VNSpeak, Trung Tâm Nghiên Cứu & Phát Triển Công Nghệ Trợ Giúp Myanmar và TS. ngôn ngữ Win Pa Pa từ đại học Máy Tính Yangon đã cùng phối hợp với Sao Mai thực hiện dự án này. Xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tài trợ International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI), the Overbrook-Nippon Network of Educational Technology (ON-NET)The Nippon Foundation (TNF).

Logo bộ đọc SM Myanmar TTS
Logo bộ đọc SM Myanmar TTS

 

Giao diện SM Myanmar TTS trên Android
Giao diện SM Myanmar TTS trên AndroidCuối năm 2018, chúng tôi đã phát hành bộ đọc tiếng Myanmar phiên bản cho Windows và nay là cho Android. Chúng tôi hy vọng với bộ đọc tiếng Myanmar đầu tiên này sẽ giúp ích cho cộng đồng người khiếm thị tại Myanmar trong việc tiếp cận giáo dục, việc làm và sống tự lập hơn.

Xem thêm thông tin và cài đặt bản cho Android tại SM Myanmar TTS - Apps on Google Play.

Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Ảnh người mù đang dùng máy tính