Phát Hành Bản Cập Nhật SM Music Reader Với Bộ Đánh Nhịp Metronome

Ứng dụng đọc nhạc SM Music Reader đã và đang là một công cụ không thể thiếu cho những bạn khiếm thị đang theo học hay chơi nhạc trong và ngoài nước. SM Music Reader hỗ trợ vẽ bản nhạc in, đọc với trình đọc màn hình, chuyển dịch sang nhạc chữ nổi, truy cập thư viện với gần 20.000 bản nhạc miễn phí, công cụ chỉnh dây đàn Guitar và nay vừa được tích hợp thêm máy đánh nhịp (Metronome). Xem thêm tại trang chính của SM Music Reader.

Hướng dẫn nhanh cách dùng máy đánh nhịp

Chọn nút Tùy chọn thêm -> Công cụ và kích Máy đánh nhịp. Từ màn hình của máy đánh nhịp:

 • Khóa nhịp: chọn nhịp được định nghĩa sẵn như 2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8 vvv. Nếu không tìm thấy khóa nhịp bạn muốn, hãy chọn Tùy chỉnh và nhập số phách trên một ô nhịp.
 • Đánh phách chính: chọn bật/tắt tiếng đánh các phách chính dựa theo khóa nhịp được chọn. Lưu ý: không cho phép tắt tiếng gõ phách chính thứ nhất.
 • Đánh phần chia phách chính: chọn chia phách chính thành nhiều phần nhỏ như 2, 3, 4 vvv. Sau đó, sẽ có thêm các tùy chọn tắt/bật đánh các tiếng được chia.
 • Tempo: bên trái và phải nút hiện giá trị tempo là nút giảm và tăng với giá trị là 5 phách trên phút. Kích nút hiển thị giá trị tempo để nhập trực tiếp tốc độ số phách trên phút.

  Dòng sau đó là loại điều khiển thanh trượt, hiện tempo theo phần trăm. Dùng thao tác tương ứng hoặc nút tăng/giảm âm lượng để chỉnh.

  Tiếp theo là danh sách các tùy chỉnh tempo sẵn như Andantino, Moderato, Allegro vvv. Và nút Gõ tempo, cho phép tự động lấy tốc độ bằng cách đánh nhịp vào nút này.
 • Đánh nhịp/Tạm dừng: nút bắt đầu đánh và tạm dừng.

Mở nút Tùy chọn thêm, Cài đặt sẽ có những tùy chọn cấu hình hữu ích khác, bao gồm:

 • Phần âm thanh: chọn âm thanh đánh nhịp.

  Chọn số lượng ô nhịp báo xi nhan trước khi đánh nhịp với âm thanh chính. Chọn 0 để tắt báo xi nhan.

  Âm thanh xi nhan: chọn tiếng âm thanh báo xi nhan nếu được bật.
 • Phần âm lượng: thiết lập âm lượng cho tiếng đánh phách chính đầu tiên của ô nhịp; các phách chính còn lại và tiếng đánh cho phần chia phách chính.
 • Tùy chọn chung: chọn tốc độ tối đa cho máy đánh nhịp, giữ màn hình mở khi đánh nhịp và thiết lập hiển thị thông tin máy đánh nhịp trên màn hình thông báo.

 

Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Bản cập nhật SM Reader Music