Đọc Tiếng Parli Cho Bộ Đọc Myanmar

Đã có bản cập nhật bộ đọc tiếng Myanmar, phiên bản 2.0.2 cho Android và 1.5 cho Windows. Có thêm một số tính năng mới và cải thiện bao gồm:

  • Hỗ trợ đọc ngôn ngữ Parli,
  • Cập nhật thêm nhiều từ trong ngôn ngữ Miến Điện,
  • Và cải thiện hiệu năng của bộ đọc.

Xem thêm thông tin và tải bộ đọc tại trang SM Myanmar TTS.

 

Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài