Diễn Đàn Khu Vực Của ICEVI Năm 2023

Chúng tôi xin chia sẻ 2 sự kiện diễn đàn ICEVI khu vực:

  1. Châu Á Thái Bình Dương: từ ngày 18-21 tháng 9, 2023. Địa điểm: Jakarta, Nam Dương (Indonesia). Chủ đề: khả năng tiếp cận và những điều chỉnh thích hợp trong giáo dục cho trẻ khiếm thị.
  2. Châu Phi: từ ngày 10-12 tháng 10, 2023. Địa điểm: Nairobi, Kenya. Chủ đề: tương lai giáo dục dành cho người khiếm thị ở Châu Phi.

Xem tập tin thông báo chi tiết từ ban tổ chức:

  1. ICEVI East Asia Regional Conference 2023 - 1st Announcement.docx
  2. ICEVI Africa Regional Conference 2023 - First Announcement.pdf
Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Logo ICEVI