Dịch nhạc và văn bản với những tính năng nổi trội mới của bản SMB 22.2

Điểm nổi bật từ bản phát hành này bao gồm:

  • Đã sử dụng thư viện LibLouis 3.20 mới nhất với lựa chọn bảng hiển thị cho đầu ra chữ nổi bằng Ascii hoặc Unicode.
  • Kiểu bảng chữ nổi mới; và hai quy tắc dịch mới cho thụt lề của kiểu danh sách và cho lề phải.
  • Cho phép tạo mục lục từ cả tài liệu in và chữ nổi.
  • Hỗ trợ lưu tập tin chữ nổi dưới dạng: SMB (Sao Mai Braille, vănbản có định dạng), BRF (đã được định dạng sẵn), BRL (chưa được định dạng), và PEF (định dạng sẵn cho máy in chữ nổi). Có thể khai báo dữ liệu meta cho các loại tài liệu SMB và PEF.
  • Rất nhiều tính năng mới và nâng cao cho thư viện dịch nhạc nổi, như: lặp lại nâng cao và nhóm nốt; từ điển văn bản âm nhạc; nhân đôi; luyến nối nâng cao; nhận dạng và áp dụng quy tắc dịch đúng tùy theo loại nhạc cụ; chế độ dịch một phần và toàn bộ bản nhạc (dàn nhạc và thính phòng) cho các định dạng bar-over-bar, line-over-line và section-by-section; và nhiều cải tiến lẫn sửa lỗi khác.

Vui lòng đọc trang Có gì mới của SMB để biết thêm chi tiết. Chúng tôi cũng đã cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng trực tuyến tại đây; hoặc có thể mở trực tiếp từ menu Trợ giúp của SMB.

Xin lưu ý, kể từ năm 2022, chúng tôi sẽ bắt đầu đặt số phiên bản phần mềm của mình dựa trên ngày phát hành là XX.YY.ZZ, trong đó XX là hai chữ số cuối của năm hiện tại, YY cho tháng và ZZ cho ngày. Ví dụ: phiên bản 22.3.15, có nghĩa là phiên bản này được phát hành vào năm 2022, tháng 3 và vào ngày 15.

Xem và tải từ trang chính của SMB.

Thẻ

Chia sẻ bài này qua:

Image tin bài
Một ví dụ bản tổng phổ ngắn cho dàn nhạc dịch bằng SMB