Dịch Nhạc Chữ Nổi Online Với SM Music BrailleSM Music Braille Online Translation

Bản chữ nổi được dịch online với SM Music Braille

Chúng tôi xin thông báo ra mắt trang hỗ trợ dịch nhạc chữ nổi trực tuyến!

Trang này được thiết kế chủ yếu để demo chức năng của thư viện phần mềm SM Music Braille. Chúng tôi vẫn khuyến khích sử dụng phần mềm Sao Mai Braille để có thể hỗ trợ đầy đủ các tính năng hơn, bao gồm soạn thảo và dịch văn bản, hình nổi, toán và nhạc.

Xem hướng dẫn sử dụng chức năng dịch nhạc online ở trang web trên và trải nghiệm.

Hy vọng công cụ sẽ giúp ích cho người chuyển dịch nhạc nổi cũng như các bạn khiếm thị chơi nhạc! Chúng tôi mong nhận được phản hồi từ quý vị.

Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Trang dịch nhạc chữ nổi online