Đã có bản Sao Mai Braille 21.6 Alpha

Yesturday Once More song in BrailleXin thông báo đã có bản 21.6 Alpha cho chương trình Sao Mai Braille.

Tải về từ trang Sao Mai Braille.

Lưu ý: nên tháo bản cũ trước khi cài bản mới.

Sau đây là một số chức năng nổi bật của bản phát hành này:

Chức năng mới

 • Dùng thư viện LibLouis 3.18, hỗ trợ dịch thêm nhiều ngôn ngữ khác nhau sang chữ nổi.
 • Hỗ trợ mở/lưu và soạn thảo trực tiếp kiểu tập tin Word *.docx. Không còn phụ thuộc vào công cụ Office Converter của Microsoft.
 • Sử dụng thư viện dịch nhạc mới SM LibMusicBraille, hỗ trợ nhiều tính năng mới. Một số tính năng chính bao gồm:
  • Định dạng ô nhịp trên ô nhịp và dòng trên dòng. Hiện chỉ hỗ trợ xuất bản nhạc ra mã chữ nổi Unicode.
  • Dịch bản nhạc có lời và gam. Cho phép chọn bảng ngôn ngữ của LibLouis cho phần lời.
  • Dịch nhạc cụ dây gảy với hai kiểu ghi: gióng theo dòng và ghi cùng nốt.
  • Nhóm nốt.
  • Nhân đôi ký hiệu cho dấu sắc thái, hình đầu nốt, tremolo, liên, dấu nốt hoa mỹ/nốt nhỏ vvv.
  • Dịch hầu hết các ký hiệu đề cập từ chương 1-23 trong bộ tài liệu chữ nổi âm nhạc MBC.
  • Tùy chọn dịch và không dịch cho nhiều ký hiệu nhạc khác nhau.
  • Hỗ trợ sắp xếp vị trí các ký hiệu của nốt.
  • Quản lý thiết lập dịch nhạc bằng hồ sơ (profile).
  • Và nhiều tính năng cũng như cải thiện khác.

 

Thay đổi

 • Thiết kế mới cho hộp thoại options.
 • Thêm chức năng chọn/bỏ chọn tất cả cho hộp thoại score info.

 

Lỗi

 • Khi chuyển bản nhạc qua BRF, việc phân trang chữ nổi chưa đúng.

 

Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Logo Sao Mai Braille Alpha