Chuyển Dịch Và Đọc Văn Bản + Nhạc Chữ Nổi Trên Android

Sao Mai vừa chính thức phát hành ứng dụng mớicho Android, SM Braille Viewer, hỗ trợ chuyển dịch văn bản và hiển thị kết quả dịch trên màn hình chữ nổi. Ứng dụng hỗ trợ gần 100 bảng dịch cho nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hỗ trợ mở và dịch sang chữ nổi các loại tập tin bao gồm: TXT, RTF, HTML, DOCX, PDF, EPUB, BRF và BRL. SM Braille Viewer cũng hoạt động như một ứng dụng nền, cho phép nhận text từ ứng dụng bên thứ ba khác, chuyển dịch và gửi ra màn hình chữ nổi.

Với bản cập nhật mới của ứng dụng đọc nhạc SM Music Reader, đã có thêm tính năng chuyển dịch các bản nhạc ra chữ nổi và dùng SM Braille Viewer để hiện trên màn hình nổi.

  1. SM Braille Viewer:
    1. Thông tin chi tiết và hướng dẫn sử dụng: https://www.saomaicenter.org/en/smsoft/sm-braille-viewer
    2. Tải và cài đặt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.saomaicenter.brailleviewer
  2. SM Music Reader:
    1. Thông tin chi tiết và hướng dẫn sử dụng: https://www.saomaicenter.org/en/smsoft/sm-music-reader
    2. Tải và cài đặt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.saomaicenter.music.reader

 

Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Ảnh người mù đang dùng máy tính