Bản cập nhật SM Music Reader 1.0.3

Chúng tôi vừa phát hành bản cập nhật ứng dụng đọc nhạc SM Music Reader trên Android, phiên bản 1.0.3 với một số cải tiến và chức năng mới như sau:

  • Thêm chức năng tìm kiếm trong cửa sổ danh mục bài nhạc
  • Thêm chức năng chơi ô nhịp hiện tại
  • Thêm chức năng đánh dấu đoạn kế và trước theo thời gian của đoạn đánh dấu hiện tại
  • Báo âm thanh tích tắc khi ứng dụng đang xử lý, như khi mở bản nhạc hoặc lần đầu tiên chạy ứng dụng để cập nhật danh mục bản nhạc trên máy
  • Cho phép nhiều tùy chọn đọc bản nhạc có lời: đọc tất cả các lời, không đọc, đọc lời 1-5
  • Sửa một số lỗi nhỏ và cải thiện tốc độ xử lý bản nhạc

Search Function ScreenshotMark Function ScreenshotPlay Current Measure Fuction ScreenshotLyric Speaking Options

Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Ảnh người mù đang dùng máy tính