Hướng dẫn sử dụng MS. Excel

Hướng dẫn sử dụng MS. Excel

Hướng dẫn sử dụng MS. Excel

Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về Excel

Bài 2: Thao tác trong Excel

Bài 3: Nhập và chỉnh sửa dữ liệu

Bài 4: Chỉnh sửa bảng tính Excel

Bài 5: Các phép tính đơn giản

Bài 6: Hàm AVERAGE, MIN, MAX

Bài 7: Hàm AND, or, SQRT, RANK

Bài 8: Hàm IF

Bài 9: Copy, Cut, Paste trong Excel

Bài 10: Dùng Fill, hộp thoại Function

Bài 11: Định dạng nội dung trong bảng tính

Bài 12: Định dạng bảng tính

Bài 13: Những thao tác trước khi in bảng tính

Bài 14: In bảng tính

Bài 15: Sắp xếp

Bài 16: Theo dõi các ô và tổng số