Gửi Bài Viết

Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản người dùng, bạn vui lòng gửi bài viết cho chúng tôi qua địa chỉ email: congnghe@trungtamsaomai.org. Nếu đã đăng ký, sau khi đăng nhập, bạn vui lòng điền vào mẫu gửi bài viết sau đây.

Nếu đây là lần đầu bạn tham gia cộng tác gửi bài cho chúng tôi, vui lòng xem trang Thư Mời Viết Bài để biết thông tin về các yêu cầu cũng như nhuận bút nếu bài viết được duyệt đăng.