Phần mềm gõ tiếng Việt

  • Giấy phép: miễn phí
  • Phiên bản hiện tại: 1.7.6.0

Gõ tiếng Việt là phần mềm soạn thảo văn bản tiếng Việt có dấu. Phần mềm do Ky Nam phát hành, có dung lượng 1.2 MB, chạy được trên tất cả các HĐH Windows phổ biến hiện nay.

Các chức năng của Gõ tiếng Việt

  • Gõ tiếng việt với các kiểu gõ: VNI, Telex...
    • Hỗ trợ gõ tắt
    • Hỗ trợ gõ tắt phụ âm đầu và phụ âm cuối
  • Hỗ trợ các bảng mã phổ biến như Unicode, VNI Windows, TCVN...
  • Chuyển font chữ
  • Chuyển mã văn bản

Phần mềm có giao diện tiếng Việt, tiếp cận tương đối tốt với trình đọc màn hình, có thể chạy trực tiếp từ USB hay ổ cứng.

Tải về Gõ tiếng Việt

Loại phần mềm

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin