File Format Converter

Khi Office 2007 ra đời, phần mở rộng trong các tài liệu của bộ ứng dụng này có thêm chữ X. Ví dụ như tập tin của Microsoft Word là DOCX. Thay đổi này làm cho người dùng Office 2003 không thể mở được các tập tin được tạo bằng các bộ Office mới hơn.
Thật may mắn, Microsoft đã ra mắt một công cụ giúp người dùng Office 2003 có thể mở và chỉnh sửa các tập tin của các bộ office mới hơn. Công cụ có tên File Format Converter. Chỉ tải về, cài vào máy là đã có thể mở các tập tin ở định dạng mới.
Tải về File Format Converter từ Jaws-users.com

Loại phần mềm

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin