KChess

KChess: PHẦN MỀM CHƠI CỜ VUA PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT

Đây là một sản phẩm của Trung tâm Bảo Trợ Khiếm Thị Nhật Hồng nhằm giúp người khiếm thị Việt Nam dễ dàng hơn khi tiếp cận với phần mềm chơi cờ vua Kchess.
 Phần mềm chơi cờ vua KChess là một chương trình chơi cờ có phát âm dùng cho người khiếm thị. Chương trình sẽ đọc lên tất cả những nước đi của hai bên trắng và đen, phần phát âm này đã được Trung Tâm Bảo Trợ Khiếm Thị Nhật Hồng Việt hóa để giúp người khiếm thị Việt Nam dễ dàng sử dụng. Thông qua thính giác, người khiếm thị có thể hình dung được diễn tiến của thế Vận trên bàn cờ. Từ đó người khiếm thị có thể chơi cờ với phần mềm KChess theo hai phương thức:
- Thứ nhất: sử dụng một bàn cờ thật và đi quân trên bàn cờ đó cho cả trắng và đen theo diễn tiến của ván cờ trên chương trình Kchess.
- Thứ hai: Dùng trí tưởng tượng kết hợp với trí nhớ để thực hiện ván cờ trực tiếp trên chương trình Kchess. Cách này giới chơi cờ gọi là "cờ tưởng" hay là "cờ mù". (người khiếm thị phải có thời gian chơi cờ dài và thường xuyên tập luyện thì mới có thể sử dụng cách này để chơi cờ)
KChess là một phần mềm chơi cờ thân thiện với người khiếm thị. Trình độ cờ vừa sức và nhiều phím tắt hỗ trợ người khiếm thị rất dễ dàng tập luyện và giải trí với chương trình chơi cờ này. Để có phần mềm chơi cờ vua KChess, vui lòng tải về tại đây.

Loại phần mềm

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin