Windows Talking PE

Windows Talking Pre-installation Environment (Windows Talking PE) là công cụ giúp người dùng khiếm thị có thể độc lập cài đặt Windows trong trường hợp cần thiết. Vào năm 2013, Brian Smart có tạo và chia sẻ 2 phiên bản Windows Talking PE là:

  • Phiên bản 1 (22/09/2013)
  • Phiên bản 2 (24/09/2013)

Sau khi tải về, chép một trong hai phiên bản trên ra USB hay CD / DVD và sử dụng. Với hai phiên bản này, người khiếm thị có thể:

  • Khởi động máy bằng Windows Talking PE trong trường hợp không khởi động được vào Windows.
  • Cài lại Windows ở chế độ sửa chữa hoặc cài mới hoàn toàn.
  • Truy cập và sao lưu dữ liệu trước khi cài lại HĐH.

Tất cả các thao tác trên đều được hỗ trợ bởi trình đọc màn hình NVDA với bộ đọc ETI Eloquence.
Bên cạnh đó, tác giả Carlos cũng có thực hiện và chia sẻ các phiên bản WindowsTalking PE tại đây. So với hai phiên bản của Brian Smart, các phiên bản của Carlos có những ưu điểm sau:

  • Có phiên bản riêng biệt cho Windows 32 bit và Windows 64 bit.
  • Có khả năng tự chép ra USB. Người dùng không cần phải trang bị những kiến thức liên quan đến việc tạoUSB khởi động (USB Boot).
  • Tích hợp nhiều công cụ miễn phí và hữu ích, phục vụ cho việc quản lý ổ đĩa, phân vùng, chép dữ liệu ra CD / DVD, truy cập các thông tin cần thiết của hệ thống...
  • Người dùng có thể thêm các phần mềm ưa thích vào sử dụng trong trường hợp cần thiết
  • Tích hợp Driver cho các Card mạng phổ biến. Do đó, có thể vào Internet trong trường hợp cần thiết.

Các liên kết tải

Xem hướng dẫn cài đặt Windows với công cụWindows Talking PE của Brian Smart do Đặng Mạnh Cường viết.

Loại phần mềm

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin