NDC

  • phiên bản: 3.6
  • Giấy phép: miễn phí

Năm 1998, công ty Scitec đã phát triển một phần mềm dành cho người mù. Phần mềm được tài trợ bởi Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và có sự hợp tác với trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Phần mềm mang tên NDC, chạy trong môi trường hệ điều hành Windows 9x. NDC cho phép soạn thảo văn bản tiếng Việt và tiếng Anh, chuyển đổi chữ thường sang chữ braille, kiểm tra và sửa lỗi chính tả tiếng Việt, gửi / nhận thư điện tử. Trình soạn thảo này khá mạnh và hoàn chỉnh.
(theo vietsciences.free.fr)

Ngày nay, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các trình đọc màn hình như Jaws, NVDA... cùng với sự phát triển của các công nghệ mới thì trình soạn thảo này trở nên không còn tương thích, và xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy vậy, nhận thấy nhu cầu sử dụng trình soạn thảo này trong cộng đồng người khiếm thị vẫn còn nên chúng tôi đưa lên trang tải phần mềm của TT Sao Mai. Quý vị quan tâm có thể tải bản 3.6 của trình soạn thảo này tại đây. Do phần mềm đã lỗi thời nên chúng tôi không thể hỗ trợ trong trường hợp xảy ra những lỗi ngoài ý muốn.

Loại phần mềm

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin