Alternative Flash Player Auto Updater

Alternative Flash Player Auto Updater

Với những người mù sử dụng máy vi tính bằng các trình đọc màn hình như Jaws, NVDA, nếu gặp trở ngại trong việc cài đặt và cập nhật các phiên bản mới của Adobe Flash Player thì đây là một công cụ thay thế khá hoàn hảo.

Phần mềm có tính năng chính là tự động cài đặt và cập nhật các phiên bản mới của Adobe Flash Player. Người dùng có thể tải về từ liên kết trang chủ của phần mềm được cho ở trên.
Sau khi cài đặt, có thể chạy chương trình Alternative Flash Player auto Updater tại desktop hoặc start menu. Chương trình sẽ hỏi người dùng có muốn thiết lập để khởi động cùng windows hay không. Chọn Yes nếu muốn điều này.

Tiếp sau đó, giao diện chính hiện ra với nhiều tùy chọn. Người dùng chỉ việc bấm phím tab đến nút "check and update" rồi bấm khoảng trắng kích hoạt nút này.

Khi Có phiên bản mới, chương trình sẽ hỏi bạn có muốn cài đặt hay không.Trả lời yes rồi bấm Alt+Tab tìm cửa sổ adobe Flash Player và cài đặt bình thường.

Loại phần mềm

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin