Thư viện Lame MP3 và FFMpeg

Lame MP3 và FFMpeg là hai thư viện miễn phí, đa nền tảng được sử dụng trong nhiều phần mềm biên tập âm thanh / video như Audacity, DSpeech chẳng hạn. LameMP3 là thư viện dùng để chuyển các tập tin âm thanh / video thanh tập tin MP3 với nhiều lựa chọnn khác nhau về thông số; FFMpeg là thư viện dùng để chuyển đổi qua lại giữa các định dạng video, đồng thời cũng có khả năng đọc các định dạng âm thanh như WMA, M4A, RM, Flac...

Các phiên bản của hai thư viện này cho Windows và Mac có thể tải tại http://lame.buanzo.org/#lamewindl Bấm vào liên kết rồi chọn và tải phiên bản thích hợp.

Loại phần mềm

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin